2012 - septembar/oktobar - PS Vogošća

U okviru realizacija projekta „Rad policije u zajednici“, na području koje pokriva PS Vogošća, kolega, RPZ policajac je na poziv menadžmenta osnovnih škola OŠ „Mirsad Prnjavorac“, OŠ „Zahid Baručija“ i OŠ „Porodice ef. Ramića“, učestvovao na svečanostima organiziranim u povodu polaska prvačića u pomenutim školama. Uz druženje i aktivno učešće na manifestacijama, iskorištena je i prilika da se sa direktorima i nastavnim osobljem dogovore aktivnosti na realizaiciji planiranih predavanja i radionica u narednom periodu. To se posebno odnosi na, trenutno aktuelnu, temu „Djeca u saobraćaju“.

Tako su dogovorena i odmah početkom oktobra realizirana predavanja na ovu temu u OŠ „Izet Šabić“ u Hotonju. Predavanja su održana za dva razreda, uz prisustvo oko 60 učenika. Predavanja su imala interaktivni karakter, tako da su učenici mogli postavljati pitanja iz ove oblasti, a neke od praktičnih radnji su demonstrirane na licu mjesta, naravno uz pomoć učenika, koji su kao pješaci i policajci simulirali različite situacije u saobraćaju. Ovakve i slične aktivnosti će, u skladu sa prethodno napravljenim planom, biti provođene i u narednom periodu, uz prikladne teme koje se tiču sigurnosti učenika u školi i na putu od kuće do škole.