2012 - septembar/oktobar - PU III

Tokom septembra i oktobra mjeseca RPZ policajci Treće policijske uprave aktivno radili na provođenju kampanje „Rad policije u zajednici“. Ovom prilikom ćemo izdvojiti neke od njih. Tako je u septembru u radnoj posjeti policijskoj upravi boravio zamjenik glavnog urednika austrijskog magazina „Offentliche Sicherheit“, glasila Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Austrije, gospodin Gregor Wenda. O tome svjedoči i posebna zahvalnica atašea Austrijske ambasade u Sarajevu, goospodina Ottavia Bottecchia, koju je uputio policijskom komesaru Vahidu Ćosiću. Gospodin Wenda je upoznat sa radom i rezultatima policijskih službenika Treće PU, a posebno ga se dojmio trud i rezultati rada u realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“ u smislu preventivnog djelovanja na planu međuvršnjačkog nasilja, sprečavanju nošenja hladnog i vatrenog oružja u školama, te suzbijanju upotrebe pirotehničkih sredstava.

Sa početkom nove školske godine RPZ policajci su pokrenuli kampanju pod nazivom „Neka znanje bude tvoje jedino oružje“, te u cilju provođenja kampanje će održati niz edukativnih radionica interaktivnog karaktera u školama na području koje pokriva Treća PU, u koje su bili aktivno uključeni učenici i školsko osoblje. Glavni cilj kampanje je sprečavanje nošenja i upotrebe vatrenog i hladnog oružja. Partneri u provođenju ovog projekta su bili UG „Pragma“ i Savjetodavni odbor mladih općinskog načelnika općine Novi Grad Sarajevo. Prva radionica je održana u O.Š. „Aleksa Šantić“ za učenike osmih i devetih razreda, a tokom godine će se održavati i u ostalim osnovnim i srednjim školama na području Općine.

U saradnji sa kolegama iz Četvrte PU, RPZ policajci su učestvovali na seminaru „Sport + Škola + Policija“, koji je početkom oktobra održan na terenu sportskog kompleksa „Koševo“, a u organizaciji „Otvorene zabavne škole fudbala“. Tema radionice, održane u okviru seminara, je bila „Moje dijete u fudbalu“, uz učešće roditelja čija djeca treniraju fudbal. Cilj seminara i radionice je bio uključivanje što većeg broja djece u sportske aktivnosti, u smislu preventivnog djelovanja na sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

U organizaciji UG „Oaza“ održano je sportsko takmičenje za osobe sa poteškoćama u razvoju, pod nazivom „Sportske igre Oaze i specijalne olimpijade u BiH“. Sportske igre su održane od 04. do 07.10. 2012. godine, uz učešće oko 550 takmičara iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Švedske i to u šest disciplina: plivanje, atletika, kuglanje, nogomet, stoni tenis, boćanje, košarka i MATP program. RPZ policajci Treće PU su , kao partneri, uzeli aktivno učešće u organizaciji takmičenja.