6.Policijska uprava

 

Adresa: 6. marta broj 10
Tel: 033 255 675
Fax: 033 407 291
E-mail: pu6@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacijan: