Aneks Ugovor o nabavci lož ulja

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ALMY d.o.o. Zenica
Datum potpisivanja ugovora: 
10.04.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora na nabavku lož ulja.