Aneks Ugovora o promjeni cijena naftnih derivata

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.02.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora - korekcije cijena naftnih derivata.