Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke VW

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
12.03.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke VW.