Izmjena i dopuna Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019.godinu