Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Uprave policiije MUP-a KS za 2020. godinu