Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2020.godinu