Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017.g.