Odgovori na zastupnička pitanja i inicijative_august-novembar 2019.