Odgovori na zastupnička pitanja i inicijative_maj 2022.

Prilog odgovoru: