Odgovori na zastupnička pitanja i inicijative_oktobar 2021

Prilog odgovoru: