Odjeljenje za materijalno opremanje i komercijalne poslove

Odjeljenje za materijalno opremanje i komercijalne poslove
Adresa: Zmaja od Bosne broj 9
Telefon: 033 286 821 Fax: 033 655 917
E-mail:  komercijala.up@mup.ks.gov.ba