Odjeljenje za materijalno opremanje i komercijalne poslove

Odjeljenje za materijalno opremanje i komercijalne poslove

: Zmaja od Bosne broj 9

: 033 286 821 Fax: 033 655 917

E-mail:  komercijala.up@mup.ks.gov.ba

 
 
 

Lokacijan: