Odluka_ nabavka usluga servisiranja liftova i platformi za prevoz invalidnih lica u objektima MUP-a KS