Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke prehrambenih proizvoda i higijensko-potrošnog materijala