Odluka o izboru ponuđača za nabavku računarske opreme_MUP KS

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
30.08.2021
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
GODIMERC d.o.o. Sarajevo (LOT 1 i LOT 3); KING ICT d.o.o. Sarajevo (LOT 2)
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja):