Odluka o izboru ponuđača_radovi na rekonstrukciji sanitarne i hidrantske vode_Grkarica

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
27.12.2019
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
3298,70
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
SELA d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja):