Odluka o Izmjeni i dopuni Plana nabavki UP MUP-a KS za 2019. godinu