Odluka o objavljivanju Izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2015. godinu