Odluka o poništenju nabavke usluga servisiranja klima uređaja