Odluka o poništenju postupka javne nabavke servisiranja motornih vozila marke BMW (LOT 1) i marke Peugeot (LOT 2)