Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga opreme za prijenos podataka i glasa za potrebe MUP-a KS

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
12.12.2018
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga opreme za prijenos podataka i glasa za potrebe MUP-a KS.