Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2019. godinu