Odluka - sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila (lot 1-12)