Odluka_utvrđivanje izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2019. godinu