Okvirni sporazum - CROBOX

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
CROBOX d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
26.12.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - CROBOX d.o.o Sarajevo