Okvirni sporazum - Mujanovići D.O.O. Vogošća - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
29.01.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS i Mujanovići d.o.o Vogošća.