Okvirni sporazum - MUP Kantona Sarajevo - GRT gradnja d.o.o. Mostar

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
GTR gradnja d.o.o. Mostar
Datum potpisivanja ugovora: 
24.07.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum potpisan sa GTR gradnja d.o.o. Mostar.