Okvirni sporazum - UP MUP KS - AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
16.07.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - AUDI QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o Sarajevo.