Okvirni sporazum - UP MUP KS - CROBOX

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
28.08.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - CROBOX d.o.o. Sarajevo