Okvirni sporazum - nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ADRIATIC osiguranje
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS