Okvirni sporazum o javnoj nabavci baterijskih uložaka

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
31.12.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum potpisan sa firomom Roberts plus d.o.o. Sarajevo.