Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS i PORSCHE-a BH d.o.o. Sarajevo

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
17.09.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum potpisan između Uprave policije MUP-a KS i PORSCHE-a BH d.o.o Sarajevo.