Okvirni sporazum sa štamparijom Fojnica

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica
Datum potpisivanja ugovora: 
21.06.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum sa štamparijom Fojnica.