Okvirni sporazum - štamparija Fojnica d.d.

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Datum potpisivanja ugovora: 
22.10.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - štamparija Fojnica d.d. Fojnica.