Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka higijensko-potrošnog materijala

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
15.07.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):