Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka higijensko-potrošnog materijala UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
21.07.2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):