Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS (LOT 3)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
22.02.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS (LOT 3)