Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju (lot 1)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
DERBY TRADE d.o.o. Brčko
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Decembar 23, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):