Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka rezervnih auto dijelova LOT 1 i LOT 11

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
23.08.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka rezervnih auto dijelova LOT 1  i LOT 11