Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Fiat u garantnom roku (LOT2)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
AUTO CENTAR Italy d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.09.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Fiat u garantnom roku (LOT2)