Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke "Peugeot" u garantnom roku (LOT 1)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
BLOK d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
09.09.2019
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
14445,52
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke "Peugeot" u garantnom roku (LOT 1)