Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku marke VW (LOT1)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
02.07.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):