Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranaj motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS (LOT 3)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Datum potpisivanja ugovora: 
06.07.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):