Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga zakupa repetitorskih objekata, usluga održavanja i administriranja sistema za mjere brzine, kontrole i poštivanja svjetlosne signalizacije i analizu i praćenje saobraćaja

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
01.06.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):