Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - SHOT d.o.o Zenica

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
04.07.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum Uprava policije MUP-a KS i SHOT d.o.o Zenica.