Okvirni sporazum za nabavku usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
20.09.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Okvirni sporazum za nabavku usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo