Okvirni sporazum_nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i dr. (LOT 2)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
GRIZELJ GROUP d.o.o. Sarajeo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.04.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
12881,70
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):