Policijska stanica Vogošća

Policijska stanica Vogošća

Adresa: Samira Gradišića 3-a
Tel: 033 580 800, 033 580 802, 033 580 803,

Fax: 033 436 128
E-mail:ps.vogosca@mup.ks.gov.ba